Årsredovisning , bokslut, koncernredovisning och deklaration

Account AB hjälper er med bokslut, årsredovisning, koncernredovisning samt bolagsdeklarationer. Vi sköter korrespondens med Bolagsverket, Skatteverket och andra myndigheter.