Rådgivning och skatterådgivning

Account AB hjälper dig i startskedet att välja rätt bolagsform, ekonomistyrning, budgetar. Vi informerar om regler för bl.a fåmansbolag, deras speciella 3:12 regler för utdelning mm. Dessutom ger vi skatterådgivning för bolag och andra näringsidkare.